Fortbildningsstipendier

Jerringfonden delar ut fortbildningsstipendier till personer som   är verksamma inom vård, omsorg eller utbildning. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lärare, specialpedagoger, speciallärare, psykologer, logopeder, kuratorer eller fritidspedagoger.

Stipendierna ska användas för att få ny kunskap om verk-    samheter och metoder som gynnar barn med särskilda behov.     Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Medlen kan till exempel användas till kortare kurser, konferenser eller studiebesök. Medel ges ej för vidareutbildning eller yrkesutbildning.

Fortbildningsstipendier utgår endast som individuella bidrag. (Personalgrupper som tillsammans vill resa och inhämta ny och unik kunskap kan ansöka om bidrag till lärresor.) 

Stiftelsen stödjer fortbildningsstipendier med cirka 1 miljon kronor     per år.

Sista ansökningsdag är 1 februari.  

Anvisningar och blanketter